Κατηγορίες & βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Ενότητα
Best Healthy Food Product

Αφορά καινοτόμα τρόφιμα που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

Κατηγορίες

1.1 Breakfast Products

1.2 Dairy Products

1.3 Bakery Products

1.4 Meal Products

1.5 Sweet Products

1.6 “Free From or Low” Food Products

1.7 Functional Products

1.8 Special Meal Products

1.9 Snack Products

2. Ενότητα
Best Healthy Beverage Product

Αφορά καινοτόμα ποτά που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

Κατηγορίες

2.1 Cold Beverages

2.2 Hot Beverages

2.3 Milk

2.4 Water

2.5 “Free From or Low” Beverage Products

2.6 Functional Beverages

2.7 Special Beverage Products

2.8 Nutritional Beverages

3. Ενότητα
Best Organic Product

Αφορά καινοτόμα Οργανικά προϊόντα που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

Κατηγορίες

3.1 Organic Food Products

3.2 Organic Dairy Products

3.3 Organic Beverage Products

4. Ενότητα
Best Plant Based Product New!

Αφορά καινοτόμα Plant Based προϊόντα που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

Κατηγορίες

4.1 Plant Based Food Products

4.2 Plant Based Dairy Products

4.3 Plant Based Beverage Products

5. Ενότητα
Best Light Product

Αφορά καινοτόμα Light προϊόντα που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

Κατηγορίες

5.1 Light Food Products

5.2 Light Dairy Products

5.3 Light Beverage Products

6. Ενότητα
Best Healthy Food & Beverage Product for Children

Αφορά καινοτόμα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά και πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

Κατηγορίες

6.1 Healthy Food Products for Children

6.2 Healthy Dairy Products for Children

6.3 Healthy Beverage Products for Children

7. Ενότητα
Best Healthy Diet Service New!

Αφορά καινοτόμες υπηρεσίες διατροφής που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

Κατηγορίες

7.1 Healthy Diet Food Service

7.2 Healthy Diet Retail Store Service

7.3 Healthy Diet Online Service

7.4 Healthy Diet Cooking Tools & Appliances

7.5 Healthy Diet Media & Publishing Service

7.6 Healthy Diet Comfort Food Chain / Restaurant

Best Performer Awards

Για τα βραβεία αυτά διαγωνίζονται όλες οι υποψηφιότητες και απονέμονται ξεχωριστά από την κριτική επιτροπή.

Platinum Awards

Απονέμονται Platinum Awards στις υποψηφιότητες με τις κορυφαίες επιδόσεις στις ενότητες βράβευσης 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.

Grand Αwards

Τα Grand Awards απονέμονται, άνευ υποψηφιότητας, από το σύνολο της βαθμολογίας που έχουν συγκεντρώσει τα προϊόντα ύστερα από πολλαπλές υποψηφιότητες που έχουν υποβάλει οι εταιρείες τους σε όλες τις κατηγορίες.

Healthy Food & Beverage Brand of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στo Food & Beverage Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στις ενότητες 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Healthy Food & Beverage Company of the Year New!

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Food & Beverage Εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στις ενότητες 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Healthy Diet Service Company of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στo Food Supplement Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στην ενότητα 7. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση