Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Εκμεταλλευτείτε μια μοναδική ευκαιρία αναγνώρισης και διάκρισης των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, διεκδικώντας ένα βραβείο το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο μάρκετινγκ προς το ευρύ κοινό, σε έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους και ανταγωνιστικούς αυτή τη στιγμή κλάδους στην παγκόσμια οικονομία: αυτόν της υγιεινής διατροφής.

1. Healthy Food Product

Αφορά καινοτόμα τρόφιμα που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

1.1. Breakfast Products
1.2. Dairy Products
1.3. Bakery Products
1.4. Meal Products
1.5. Sweet Products
1.6. “Free From or Low” Food Products
1.7. Functional Products
1.8. Special Meal Products
1.9. Snack Products

2. Healthy Beverage Product

Αφορά καινοτόμα ποτά που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

2.1. Cold Beverages
2.2. Hot Beverages
2.3. Milk
2.4. Water
2.5 “Free From or Low” Beverage Products
2.6 Functional Beverages
2.7 Special Beverage Products
2.8 Nutritional Beverages

3. Organic Product

Αφορά καινοτόμα Οργανικά προϊόντα που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

3.1. Organic Food Products
3.2. Organic Dairy Products
3.3. Organic Beverage Products

4. Plant Based Product

Αφορά καινοτόμα Plant Based προϊόντα που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

4.1 Plant Based Food Products
4.2 Plant Based Dairy Products
4.3 Plant Based Beverage Products

5. Light Product

Αφορά καινοτόμα Light προϊόντα που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

5.1. Light Food Products
5.2. Light Dairy Products
5.3 Light Beverage Products

6. Healthy Food & Beverage Product for Children

Αφορά καινοτόμα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά και πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

6.1. Healthy Food Products for Children
6.2. Healthy Dairy Products for Children
6.3. Healthy Beverage Products for Children

7. Healthy Diet Service

Αφορά καινοτόμες υπηρεσίες διατροφής που πρεσβεύουν με την περιοδική τους κατανάλωση τον υγιεινό τρόπο διατροφής.

7.1. Healthy Diet Food Service
7.2. Healthy Diet Retail Store Service
7.3. Healthy Diet Online Service
7.4. Healthy Diet Cooking Tools & Appliances
7.5. Healthy Diet Media & Publishing Service
7.6. Healthy Diet Comfort Food Chain / Restaurant
7.7. Healthy Diet CSR policy (New)
7.8. Healthy Diet SARS-CoV-2 Client Safety (New)

8.1. Miscellaneous (New)

Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Best Performer Awards

Για τα βραβεία αυτά διαγωνίζονται όλες οι υποψηφιότητες και απονέμονται ξεχωριστά από την κριτική επιτροπή.

Platinum Award

Απονέμονται Platinum Awards στις υποψη- φιότητες με τις κορυφαίες επιδόσεις στις ενότητες βράβευσης 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.

Grand Awards

Τα Grand Awards απονέμονται, άνευ υποψηφιότητας, από το σύνολο της βαθμολογίας που έχουν συγκεντρώσει τα προϊόντα ύστερα από πολλαπλές υποψηφιότητες που έχουν υποβάλει οι εταιρείες τους σε όλες τις κατηγορίες.

Healthy Food & Beverage Brand of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στo Food & Beverage Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στις ενότητες 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Healthy Diet Service Company of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Food & Beverage Εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στην ενότητα 7. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Healthy Food & Beverage Company of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Food & Beverage Εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στις ενότητες 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.